Vilka är vi?


Rebnis har sedan 1997 utvecklat egen programvara för besöksnäringen när det gäller boknings- och kassasystem. Systemen är utvecklade i samråd med de ca: 400 kunder som finns runt hela Sverige. Rebnis nya bokningssystem utvecklas för alla som behöver ha koll på uthyrning och bokningar.

Rebnis Kontor

Motto

På Rebnis jobbar vi med framtidsspaning för att alltid ligga i framkant när det gäller funktioner som ytterligare kan underlätta och effektivisera vardagen ute hos våra kunder.

Service

Vi har utveckling och support samlade för att ständigt ha tillgång till rätt kompetens och för att snabbt kunna ta beslut om och testa ny utveckling. Vår support finns för att ge våra kunder tillgänglig och utbildande expertishjälp.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙