Rebnis Bokningssystem Jupiter

Bokningssystemet du kan bygga ut i den takt din verksamhet växer.

Utvecklat för hotellbranschen med funktioner som rumsöversikt, webbokningar och dynamiska priser. Enkelt att använda, vilket minskar din personals manuella hanteringstid.

Se mer detaljerad beskrivning nedan eller kontakta oss för personlig service och beställning.

Kontakta oss

Rebnis Bokningssystem Jupiter

Bokningssystemet du kan bygga ut i den takt din verksamhet växer.

Utvecklat för hotellbranschen med funktioner som rumsöversikt, webbokningar och dynamiska priser. Enkelt att använda, vilket minskar din personals manuella hanteringstid.

Se mer detaljerad beskrivning nedan eller kontakta oss för personlig service och beställning.

Kontakta oss

Grundsystemet ger dig:

Alla funktioner för professionell bokningshantering
Obegränsat antal prislistor för prisoptimering
Bokföring, rapporter och statistik för full kontroll på det ekonomiska flödet
Optimering av beläggning och planering för effektivitet
Väl anpassad lösning efter dina behov
Installation, stöd och utbildning för att du snabbt ska komma igång och få maximal nytta av systemet
Tillgång till personlig support dygnet runt av vår kunniga personal

Bygg på med fler funktioner vid behov:

Webbokningar och dynamiska priser
Konceptlösningar, konferens och arrangemang
Ekonomihanteringar, överföring av bokföringsunderlag (SIE-filer)
Integreringar mot betalkort, nyckelkort, Channel manager m.m.