Rebnis Jupiter

Bokningssystemet du kan bygga ut i den takt din verksamhet växer.

Intresseanmälan

Vad är Rebnis Bokningssystem Jupiter?

Rebnis Bokningssystem Jupiter

Utvecklat för hotellbranschen med funktioner som rumsöversikt, webbokningar och dynamiska priser.

Enkelt att använda, vilket minskar din personals manuella hanteringstid.


Beställning

Gör en intresseanmälan för beställning eller frågor.

Specifikation

Grundsystemet ger dig
Alla funktioner för professionell bokningshantering
Obegränsat antal prislistor för prisoptimering
Bokföring, rapporter och statistik för full kontroll på det ekonomiska flödet
Optimering av beläggning och planering för effektivitet
Väl anpassad lösning efter dina behov
Installation, stöd och utbildning för att du snabbt ska komma igång och få maximal nytta av systemet
Tillgång till personlig support dygnet runt av vår kunniga personal
Tillägg - beställs separat
Webbokningar och dynamiska priser
Konceptlösningar, konferens och arrangemang
Ekonomihanteringar, överföring av bokföringsunderlag (SIE-filer)
Integreringar mot betalkort, nyckelkort, Channel manager m.m.